مشخصات دوره

عنوان کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش
مدرسین دکتر سمانه سلیمی(دکتری مشاوره شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر نوشین پردلان(پسا دکتری مشاور شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات)
زمان شنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۲ تا ۲۰

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۲۰

جمعه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۲ تا ۲۰

هزینه ۲۴۵۰۰۰۰
تعداد ساعت ۲۰ ساعت
مکان فضای اسکای روم
صدور گواهی بلی؛ مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

برای شرکت در دوره فوق تکمیل فرم زیر الزامی است

در صورت مشکل در ثبت نام و یا درخواست هماهنگی با شماره زیر هماهنگی کنید

 

۰۹۰۰۲۰۸۸۵۰۵

 

برای شرکت در دوره فوق تکمیل فرم زیر الزامی است

فرم ثبت نام

اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید
نام محصول(Required)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است