مشخصات دوره

عنوان کارگاه آموزشی مشاوره مسیر شغلی:مبانی نظری و سنجش
مدرسین دکتر سمانه سلیمی(دکتری مشاوره شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر نوشین پردلان(پسا دکتری مشاور شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات)
زمان جمعه ۱۸ اسفند ساعت ۱۲ تا ۲۰

شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۶ تا ۲۰

جمعه ۲۵ اسفند ساعت ۱۲ تا ۲۰

هزینه ۲۴۵۰۰۰۰
تعداد ساعت ۲۰ ساعت
مکان فضای اسکای روم
صدور گواهی بلی؛ مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

برای شرکت در دوره فوق تکمیل فرم زیر الزامی است

در صورت مشکل در ثبت نام و یا درخواست هماهنگی با شماره زیر هماهنگی کنید

برای شرکت در دوره فوق تکمیل فرم زیر الزامی است

ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده است(می توانید این دوره را در دوره های درحال ثبت نام تکمیل کنید)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است